7.2
KHÁ HAY

Nhanh, mạnh và cực kỳ đã tay… đó là những gì mà chúng ta cần ở tựa game đi cảnh màn hình ngang như The Dishwasher: Vampire Smile.

Tất cả thông tin về The Dishwasher: Vampire Smile