6.4
CHƠI TẠM

Terminator Resistance là một tựa game bắn súng FPS lấy bối cảnh thời gian đầu cuộc chiến giữa con người và hệ thống máy móc Skynet.

Tất cả thông tin về Terminator Resistance