8.2
ĐÁNG CHƠI

Câu chuyện trong Tenchu kể về cuộc hành trình của các ninja tài ba Rikimaru và Ayame chống lại thế lực gian ác, cũng như bảo vệ lãnh chúa Gohda của mình.

Tất cả thông tin về Tenchu: Stealth Assassins