7.4
KHÁ HAY

Table Manners vốn dĩ sẽ là một game giả lập hẹn hò rất hay ho, cho đến khi nhà phát triển chỉnh độ khó của nó lên mức super hardcore.

Tất cả thông tin về Table Manners