7.2
KHÁ HAY

Tuy chỉ là một tựa game nhỏ và nhìn qua khá bình thưởng, nhưng Swag and Sorcery lại cực kỳ gây nghiện với nhiều thứ cày cuốc hàng chục giờ đồng hồ liên tục.

Tất cả thông tin về Swag and Sorcery