7.2
KHÁ HAY

Tuy chỉ là một tựa game nhỏ và nhìn qua khá bình thưởng, nhưng Swag and Sorcery lại cực kỳ gây nghiện với nhiều thứ cày cuốc.

Tất cả thông tin về Swag and Sorcery