7.6
KHÁ HAY

Nếu bạn là người yêu thích việc xây dựng thành phố, hay tự tay quản lý cả một căn cứ trên Sao Hỏa thì hãy thử qua Surviving Mars.

Tất cả thông tin về Surviving Mars