6.3
CHƠI TẠM

Super Bomberman R gần như bưng nguyên xi lối chơi và các vật phẩm cũ, đáng tiếc là không có thú cưỡi hữu dụng như Super Bomberman 4.

Tất cả thông tin về Super Bomberman R