Sucker Punch

Sucker Punch Productions
Sucker Punch (tên đầy đủ là Sucker Punch Productions) là công ty phát triển game đến từ Washington, Mỹ được thành lập vào năm 1997. Hai tựa game nổi tiếng nhất của công ty này là Sly Cooper và Infamous. Tháng 08/2011, Sucker Punch Productions bị Sony Interactive Entertainment mua lại và trở thành công ty con của công ty này. Tựa game đầu tiên của Sucker Punch dưới trướng Sony là Ghost of Tsushima ra mắt vào tháng 07/2020.