7.8
KHÁ HAY

Điểm mới của Streets of Rage 4 so với các game Beat 'em up khác là các nhân vật có một kĩ năng đặc biệt không mất năng lượng.

Tất cả thông tin về Streets of Rage 4