N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Bản thân trò chơi dù có chất lượng tương đối chấp nhận được nhưng xét cho cùng đây chẳng khác gì một bản sao vô hồn khi lặp lại toàn bộ nội dung của Stranger Things 3 nhưng không khai phá thêm bất cứ điều gì mới mẻ.

Tất cả thông tin về Stranger Things 3: The Game
Sorry, no posts matched your criteria.