7.1
KHÁ HAY

Story of a Gladiator là một game dạng Beat-em-up oldschool điển hình, khi nó là các trận đánh bất tận từ đầu tới cuối và người chơi không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả.

Tất cả thông tin về Story of a Gladiator