7.1
KHÁ HAY

Story of a Gladiator là một game dạng Beat-em-up oldschool điển hình với các trận đánh bất tận từ đầu tới cuối.

Tất cả thông tin về Story of a Gladiator