8.1
ĐÁNG CHƠI

State of Decay là một game sinh tồn bối cảnh đại dịhc zombie, người chơi sẽ vừa chiến đấu vừa thu thập nguyên liệu xây dựng căn cứ và sống sót qua thảm họa.

Tất cả thông tin về State of Decay