8.1
ĐÁNG CHƠI

Starbound là một game sinh tồn với đồ họa dạng pixel đặc biệt, người chơi sẽ thám hiểm các hành tinh và chế tạo công cụ giáp trụ, xây dựng nhà cửa tùy ý.

Tất cả thông tin về Starbound