N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Star Citizen là một game mô phỏng vũ trụ chất lượng cao, người chơi có thể tùy chỉnh nhân vật và tàu vũ trụ của mình sau đó tham gia chiến đấu, buôn bán.

Tất cả thông tin về Star Citizen