6.7
CHƠI TẠM

Về cơ bản Spirit of the North là một ví dụ tuyệt vời về câu chuyện một game có hình ảnh tuyệt đẹp và đậm chất nghệ thuật có thể giữ chân game thủ lâu hơn bình thường.

Tất cả thông tin về Spirit of the North