N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Sonic the Hedgehog là một dòng game nổi tiếng về chú nhím xanh tên Sonic. Được sáng tạo và sản xuất bởi Sega, dòng game bao gồm những game dựa trên tốc độ và rất được yêu thích trên toàn thế giới.

Tất cả thông tin về Sonic the Hedgehog