N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Lấy bối cảnh Siberia băng giá, Contract đưa người chơi vào vai những sát thủ làm việc theo hợp đồng, với một phần chơi multiplayer hứa hẹn đầy sóng ngầm khốc liệt.

Tất cả thông tin về Sniper Ghost Warrior Contracts