7.8
KHÁ HAY

Cốt truyên Sniper Elite 4 diễn biến sau chiến thắng tại Bắc Phi, đặc công bắn tỉa Karl Fairburne tiếp tục xâm nhập vào Italia mở đường cho cuộc tấn công của quân đồng minh vào Châu Âu.

Tất cả thông tin về Sniper Elite 4

VIDEO