Tất cả thông tin về Snail Games

Đánh giá PixARK: Lời giải bất ngờ cho bài toán khi Minecraft cộng ARK sẽ thành cái của nợ gì - PC/Console

Đánh giá PixARK: Lời giải bất ngờ cho bài toán khi Minecraft cộng ARK sẽ thành cái của nợ gì

PixARK hội đủ mọi điều kiện thuận lợi để được chú ý ngay từ khi chưa ra mắt. Không cần những lời hoa ngôn xảo ngữ khiến người ta cảm thấy vô cùng dị ứng, Snail Games chỉ cần một động tác võ thuật nho nhỏ, đại khái như khi Minecraft gặp ARK: Survival Evolve sẽ cọ sát ra phản ứng hóa học gì. Tự khắc người ta sẽ tò mò sau đó quan tâm xem PixArk thật ra là cái đồ chơi gì?