Tất cả thông tin về sao
Alchemist vào game Dragon Dogma, Sword Art Online tích hợp hệ VR - Tin Tức

Alchemist vào game Dragon Dogma, Sword Art Online tích hợp hệ VR

  Vào ngày 10/10, Capcom sẽ cập nhật phiên bản 1.3 của Dragon’s Dogma Online và chào đón sự xuất hiện của Alchemist. Vô cùng khác biệt với những class trước kia, Alchemist dùng sức mạnh của những nguyên tố hóa học để tấn công và phòng thủ. Một trong