NA
CHƯA ĐÁNH GIÁ

Săn Rồng OL - Dragon Blade sở hữu lối chơi hành động màn hình ngang quen thuộc và kết hợp với kiểu nhảy, ăn đồng tiền hệt như trong nấm lùn Maple Story.

Tất cả thông tin về Săn Rồng OL - Dragon Blade