7.8
KHÁ HAY

Rules of Survival là phiên bản quốc tế của Terminator 2 được phát hành bởi NetEase, đại gia game hàng đầu của Trung Quốc.

Tất cả thông tin về Rules of Survival