Tất cả thông tin về roguelike

Đánh giá HYPERGUN – Nhanh vui nhưng chóng tàn - PC/Console
5

Đánh giá HYPERGUN – Nhanh vui nhưng chóng tàn

Đánh giá HYPERGUN là sự kết hợp giữa thể loại FPS và yếu tố rogue-lite, HYPERGUN mang cơ chế ngẫu nhiên nhưng lại đầy nghèo nàn và nhiều lỗi đã gây ra bao nỗi thất vọng với những người mong chờ.