Rockstar Games

Thông tin mới nhất về Rockstar Games, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề Rockstar Games

Tổng hợp tất cả tin đồn về Grand Theft Auto VI - PC/Console

Tổng hợp tất cả tin đồn về Grand Theft Auto VI

Chúng ta chuẩn bị bước sang năm 2020, nhưng Rockstar vẫn chưa có động thái công bố một chút tin tức gì về Grand Theft Auto VI. Tất cả những thông tin cho tới thời điểm hiện tại đều chỉ là tin đồn từ các nguồn khác nhau.