6.9
CHƠI TẠM

. Điểm thu hút của Ritual: Crown of Horns chắc chắn xoay quanh quá trình bắn giết giữa Daniel Godchild cùng binh đoàn Cult of Horns đông như quân Nguyên.

Tất cả thông tin về Ritual: Crown of Horns