7.1
KHÁ HAY

Xét một cách công bằng thì Resident Evil: Resistance cũng không hẳn là quá kém, nó cũng có khá nhiều thứ vui vẻ để giải trí.

Tất cả thông tin về Resident Evil: Resistance