7.4
KHÁ HAY

Resident Evil 3: Nemesis kể về câu chuyện của nhân vật Jill Valentine từng xuất hiện trong phần 1 xoay sở thoát khỏi thành phố Racoon.

Tất cả thông tin về Resident Evil 3: Nemesis