8.3
ĐÁNG CHƠI

Resident Evil 2 tiếp nối câu chuyện của phần 1 với bối cảnh đặt tại thành phố Racoon vài tháng sau đó, đại dịch zombie đã bùng phát trong thành phố.

Tất cả thông tin về Resident Evil 2