7
KHÁ HAY

Mặc dù nhìn qua Remothered: Broken Porcelain có một cốt truyện cùng lối chơi khá tiềm năng, nhưng tôi đánh giá nó thực sự là thảm họa với hàng đống lỗi vặt.

Tất cả thông tin về Remothered: Broken Porcelain