5.7
CHƠI TẠM

Giống như các game Battle Royale khác, bạn sẽ được Radical Heights thả vào một bản đồ với 99 đối thủ khác và tìm mọi cách để là người sống sót cuối cùng.

Tất cả thông tin về Radical Heights