7.5
KHÁ HAY

Cách chơi của Project Winter khá đơn giản, bạn cùng 7 người khác sẽ được thả vào một vùng đất băng giá, nhiệm vụ của bạn cùng mọi người là thu thập vật phẩm, làm các nhiệm vụ sửa chữa đồ đạc, săn bắt hái lượm để chế biến thức ăn và tìm các vật phẩm ẩn khác để chế tạo vũ khí.

Tất cả thông tin về Project Winter