7.8
KHÁ HAY

Postal 2 là hiện thực của một cuộc sống điên cm nó rồ, khi thế giới bị hủy diệt ngay trước mắt nhưng con vợ vẫn càm ràm vì quên không mua đồ.

Tất cả thông tin về Postal 2