7.8
KHÁ HAY

pliq: Epic Clash Arcade Puzzle sẽ cho người chơi lấy lại cảm giác của game Tetris năm xưa nhưng với cách chơi hoàn toàn ngược lại.

Tất cả thông tin về pliq: Epic Clash Arcade Puzzle