Tất cả thông tin về PlayStation Network

PS4 và Neo sẽ “chung sống” ra sao? (2/2) - PC/Console

PS4 và Neo sẽ “chung sống” ra sao? (2/2)

Sony rất cứng rắn trong việc nhà phát triển hỗ trợ đồng thời cả hai hệ thống. Họ thúc đẩy các nhà phát triển phải đảm bảo hỗ trợ Neo trong tất cả các game PS4 từ quý 4 năm nay
PS4 và Neo sẽ “chung sống” ra sao? (1/2) - PC/Console

PS4 và Neo sẽ “chung sống” ra sao? (1/2)

Để tiện cho việc theo dõi, bài viết sẽ sử dụng cụm từ PlayStation 4 khi muốn đề cập chung đến nền tảng này, bao gồm cả hai hệ thống phần cứng mới và cũ. PS4 để chỉ phiên bản phần cứng cũ và Neo sẽ dùng chỉ phiên bản phần cứng mới.

GIFTCODE