PlayStation Network

Thông tin mới nhất về PlayStation Network, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề PlayStation Network

Vì sao tôi quyết định hủy dịch vụ PlayStation Plus? - Chuyện Đời Tôi

Vì sao tôi quyết định hủy dịch vụ PlayStation Plus?

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là kết thúc năm 2016 và cũng là thời điểm gia hạn mới dịch vụ PlayStation Plus của tôi. Thế nhưng sau nhiều năm là người dùng trung thành của dịch vụ, đến thời điểm này tôi lại đắn đo giữa việc tiếp tục duy trì hay ngừng gia hạn PlayStation Plus.
PS4 và Neo sẽ “chung sống” ra sao? (2/2) - PC/Console

PS4 và Neo sẽ “chung sống” ra sao? (2/2)

Sony rất cứng rắn trong việc nhà phát triển hỗ trợ đồng thời cả hai hệ thống. Họ thúc đẩy các nhà phát triển phải đảm bảo hỗ trợ Neo trong tất cả các game PS4 từ quý 4 năm nay
PS4 và Neo sẽ “chung sống” ra sao? (1/2) - PC/Console

PS4 và Neo sẽ “chung sống” ra sao? (1/2)

Để tiện cho việc theo dõi, bài viết sẽ sử dụng cụm từ PlayStation 4 khi muốn đề cập chung đến nền tảng này, bao gồm cả hai hệ thống phần cứng mới và cũ. PS4 để chỉ phiên bản phần cứng cũ và Neo sẽ dùng chỉ phiên bản phần cứng mới.