PlayStation 5 (PS5)

PlayStation 5 (PS5) là máy chơi game tay cầm thế hệ mới được phát triển bởi Sony Interactive Entertainment và được công bố chính thức vào sáng ngày 12/06/2020.