PlayStation 3

Thông tin mới nhất về PlayStation 3, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề PlayStation 3

Vì sao tôi quyết định hủy dịch vụ PlayStation Plus? - Chuyện Đời Tôi

Vì sao tôi quyết định hủy dịch vụ PlayStation Plus?

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là kết thúc năm 2016 và cũng là thời điểm gia hạn mới dịch vụ PlayStation Plus của tôi. Thế nhưng sau nhiều năm là người dùng trung thành của dịch vụ, đến thời điểm này tôi lại đắn đo giữa việc tiếp tục duy trì hay ngừng gia hạn PlayStation Plus.