TIN MỚI NHẤT

Hướng dẫn xây dựng deck Golden Monkey của Priest - eSports

Hướng dẫn xây dựng deck Golden Monkey của Priest

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn xây dựng deck Golden Monkey của Priest. Decklist: Đây là một deck khá cù nhây và khi đánh nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, chủ yếu là bạn control cái deck và giữ mạng của mình đến lúc sử dụng được Golden Monkey,