NULL

[Overwatch Comic] Torbjorn – Destroyer

[Việt hóa bởi Mọt Game.]

Click vào hình ảnh để xem bản lớn hơn.


Các comic khác đã dịch

Pharah-Mission Statement.

Ana – Old Soldiers.

McCree – Train Hopper. 


comic-overwatch-torbjorn-1

comic-overwatch-torbjorn-2

comic-overwatch-torbjorn-3

comic-overwatch-torbjorn-4

comic-overwatch-torbjorn-5

comic-overwatch-torbjorn-6

comic-overwatch-torbjorn-7

comic-overwatch-torbjorn-8

comic-overwatch-torbjorn-9

comic-overwatch-torbjorn-10

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa đánh giá)
Loading...