N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Overwatch 2 la phiên bản tiếp nối của phần trước với nội dung tập trung vào co-op và PvE, các nội dung PvP của nó sẽ được ra mắt đồng loạt trong Overwatch.

Tất cả thông tin về Overwatch 2