8
ĐÁNG CHƠI

Overcooked là game mô phỏng với chủ đề nấu ăn, người chơi có thể hợp tác cùng 3 người bạn khác lập thành một đội đầu bếp cùng nhau thực hiện các món ăn theo thời gian cho trước.

Tất cả thông tin về Overcooked