open world

Thông tin mới nhất về open world, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề open world

Red Dead Redemption mà tôi vẫn nhớ - PC/Console

Red Dead Redemption mà tôi vẫn nhớ

Trong khi người chơi Xbox One đang ăn mừng với Red Dead Redemption trên hệ máy mới, một số người chơi PS4 đang rất hậm hực vì không được thưởng thức game