7.1
KHÁ HAY

One Punch Man: A Hero Nobody Knows cho bạn đóng vai gần giống như anh trọc, đi tới đâu cũng bị xua đuổi nhưng lại chẳng có sức mạnh thần thánh gì cả.

Tất cả thông tin về One Punch Man: A Hero Nobody Knows