7.1
KHÁ HAY

One Punch Man: A Hero Nobody Knows cho phép người chơi sẽ dẫn dắt anh hùng của mình xử lý những nhiệm vụ để lên cấp và thăng hạng.

Tất cả thông tin về One Punch Man: A Hero Nobody Knows