7.7
KHÁ HAY

Old Man's Journey đưa các Mọt Game đến với câu chuyện đẹp về cuộc sống, sai lầm và hy vọng. Một trải nghiệm vừa độc lại vừa lạ, thỉnh thoảng hơi "căng" não một chút.

Tất cả thông tin về Old Man's Journey