7
KHÁ HAY

Obscure 1 là game kinh dị nhiều người đặt người chơi có bối cảnh ở ngôi trường bình dị vào ban ngày nhưng kinh dị vào ban đêm.

Tất cả thông tin về Obscure