7
KHÁ HAY

Obscure 1 là một game kinh dị chơi hợp tác nhiều người, game đặt người chơi vào bối cảnh một ngôi trường bình dị vào ban ngày nhưng kinh dị vào ban đêm.

Tất cả thông tin về Obscure