Nổi bật

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NĂM 2020 - Cộng Đồng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NĂM 2020

Với anh đó là công việc, với tôi đó là câu chuyện có thể đem ra kể cả đời. Với anh đó là quãng thời gian làm công ăn lương như bao khoảnh khắc đáng nhớ khác trong cuộc sống, với tôi đó là quá trình trải nghiệm và trưởng thành.