Tất cả thông tin về nintendo-entertainment-system

Nintendo cho ra mắt mini NES chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay - PC/Console

Nintendo cho ra mắt mini NES chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay

Hôm nay Nintendo đã thông báo sự trở lại dầy bất ngờ của hệ máy console NES hoàn toàn mới chính là  Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System. Chiếc mini NES chỉ nhỏ trong lòng bàn tay, hỗ trợ hai tay cầm NES, cổng USB và HDMI chỉ có giá