NA
CHƯA ĐÁNH GIÁ

Ngạo Thiên Mobile, nơi tái hiện thời kỳ tranh bá khốc liệt của anh hùng hào kiệt vì một món thần vật có uy lực vạn năng trong Cửu Trọng Thiên đại lục.

Tất cả thông tin về Ngạo Thiên Mobile