N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

New World - Tân Thế Giới là một game MMORPG thế giới mở do Amazon sản xuất, game sẽ có những cải tiến mới và có sức chứa dự kiến lên đến 10.000 người chơi.

Tất cả thông tin về New World