N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Nam Đế 3 chính là game mobile mới nhất được Cỏ Non Studio sản xuất trên bối cảnh về sử Việt thời loạn 12 sứ quân.

Tất cả thông tin về Nam Đế 3