8.3
ĐÁNG CHƠI

Monster Hunter: World là tựa game đầu tiên trong series Monter Hunter được Capcom đưa lên PC. Hơn thế nữa, đây cũng là tựa game trong series được xây dựng theo hướng chơi online. Nhìn chung, Monster Hunter World có thể được xem là một tựa game online có phần tương tự Phantasy Star Online 2.

Tất cả thông tin về Monster Hunter: World